Pianeta Maldicenza Homepage
La Festa di Sant'Agnese


GLOSSARIO DELLE CARICHE AGNESINE
(aggiornato al gennaio 2023)
(Aiutateci ad aggiornarlo inviando una email a pianetamaldicenza@gmail.com)


1 il priore
2 la badessa
3 presidente o anche gran ciambellano
4 vice presidente
5 segretario
6 mamma deji cazzi deji atri
7 lavannara (commare lavannara- lavannara con la pretola)
8 lima sorda
9 taglia a e cuci
10 lengua zozza
11 v 'occa perta
12 bella valletta
13 recchie pelose
14 recchie e gomma
15 trincatutto
16 j' alfiere
17 recchie e prete
18 la zeppa
19 ju gran priore
20 ju benemerito gran priore
21 ju trincatuttu
22 ju zellusu
23 ju capisciò
24 ju saputo o la capisciona
25 j' umbrusu
26 ju mistichinu
27 ju traffichinu
28 ju trusciante
29 j 'affeminatu
30 ju fenomenu
31 ju fanfarò
32 j 'asperu surdu
33 ju silenziusu
34 ju rimbambitu
35 ju tesoriere
36 ju frate cercataru
37 ju martire
38 ju piagnetaru
39 ju spiritatu
40 ju pallonaru
41 ju incazzusu
42 ju rattusu
43 j' opportunista
44 ju velenusu
45 la vipera
46 ju magister
47 j' araldu
48 ju painu
49 ju ficu
50 ju fichittu
51 ju fine dicitore
52 ju cchiu'
53 ju verme
54 ju consigliore
55 ju gran cenobita
56 ju sofisticatu
57 ju scattò
58 ju fregnò
59 ju pelusu
60 ju rusticò – ju rusticu
61 ju canonicu
62 ju sbirru
63 ju busciardu
64 ju romanu
65 ju scoppiatu
66 ju peggiu
67 j'ome dej' annu
68 ju "non ji sta bonu 'nu zippu n'culu"
69 ju pulizzatore
70 ju cazzu rittu
71 ju trombò
72 ju 'ndicisu
73 ju paccutu
74 ju gran vivandiere
75 ju picconatore
76 j'acchiappone
77 ju pappataciu
78 ju pallo d'oru
79 ju marchese delle lengue 'gnoranti
80 ju canonicu
81 ju prisciughiero
82 ju "mo revengo"
83 ju "comincete a fa che dopo revengo"
84 ju "vengo sempre a ora de magnà"
85 ju provolò
86 ju esiliatu
87 ju calammaru
88 ju acquisitu
89 ju viscidu
90 ju mari (l'infiltrone)
91 ju cuciniere
92 ju precisinu
93 ju gran maestro delle scale
94 ju taglia, cuci, ricama e rattoppa
95 ju scappa scappa
96 ju arrotatu
97 ju stregò
98 ju cafò
99 ju prete
100 ju conte
101 ju grissinu
102 ju rompi cazzu
103 ju sfigatu
104 ju picciusu
105 ju ncazzatu
106 ju buciardu
107 ju ditò
108 ju porcu
109 ju surdu
110 j’arbitru
111 ju poeta
112 ju vip
113 ju sbirru
114 ju picozzu
115 ju cerca sordi
116 ju mutu
117 ju refardu
118 ju rencoppò
119 ju sempliciottu
120 ju ragioniere
121 ju triste
122 ju cazzu bozzu
123 ju ginecolucu
124 ju traghettatore
125 ju scopatore
126 ju cazzone
127 ju camele
128 ju mazzamoreju
129 ju zarzalusu
130 ju notaru
131 ju magna e dormi
132 ju ququaraqua
133 ju murusu
134 ju padre confessore
135 ju noviziu
136 ju brontolo
137 ju delicatu
138 ju n’grifatu
139 ju traficante
140 ju sindacu
141 ju re della sugna
142 ju sfonnatu
143 ju svicolante
144 liundinu cacarella
145 prete della congregaziò di Onna
146 mimi e coco
147 la cutrettola
148 la 'biccetta
149 la scrocchia
150 la pretola
151 la tomba
152 la super
153 lacrima d’oro
154 faccio tutto ji
155 la capisciona
156 la socera della mamma dei cazzi deji altri
157 occa a sciapella
158 la jatta furastica
159 la madre lengua
160 lingua nobile
161 cin cin
162 la cuoca
163 la penna1 l’assogna
164 vengo a ora e magnà
165 la ciammarica
166 la sciacquetta
167 la tignosa
168 linguetta
169 posapianu
170 non retengo
171 v'occa chiusa
172 la piccola vedetta
173 la raspa
174 settebellezze
175 v'occa larga
176 la zeppetella
177 la superbona o la super bona
178 saccio tuttu ji
179 la shiampista
180 venticello
181 lengua lunga
182 recchie fredde
183 la strillona
184 la peggiu
185 la mascotte
186 la scrocchia
187 coccia a festa
188 non posso isci
189 lasseme sta
190 mo' arrio
191 la provola
192 coppia dej'annu
193 fagiolina
194 la panna
195 coratella
196 la saccoccia a ciammarica
197 la socera
198 la coteca
199 l’anema longa
200 la commare
201 ju cacaturu
202 la trebbia
203 mitti a sfrie
204 testa calla
205 la sartora
206 ju glamour
207 ju meccanicu
208 ju sbusciò
209 ju professore
210 ju campiò
211 la fasulla
212 ju polemicu
213 ji compari di Sant’Agnese
214 ju shiampittu
215 la piazzarola
216 astro nascente
217 ju sparucciu
218 non ji sta bene
219 la ‘dontita
220 quatra stengo arria
221 quatra fateme sapè
222 culu ruttu
223 non so capitu
224 l’urdima pagina deju libbru
225 ju sensale
226 ju tirchiu
227 ju cacacazzi
228 ju sola
229 occa a sciarpella
230 ju rosicò
231 j’appiccicusu
232 ju citulu
233 ju lamentò
234 ju rompipalle
235 ju trentadu
236 ju paciò
237 ju smirzu
238 ju funestu
239 ju mattacchione
240 ju sindicu
241 la maestrina
242 la scicqua
243 la sugnosa
244 ju pannolò
245 ju sprecò
246 ju zoppu
247ju fioraiu invincibile
248 la mmesteca turni
249 ju erede
250 ju piagnittu
251 trucpullon
252 ju 'Mpastoravacchi
253 segretario a vita
254 l'agnesino sci-munito
255 la Gran Ciamabell'ano
256 lo sci-munito in gamba
257 lamina sorda
258 la lamannara
259 il guanto perso
260 Ju porcu me pure 'stanno non revè
261 lo scarpone alcolico
262 la lengua blu
263 ju colicoide
264 Ju mastro vetraro
265 Whats & App
266 Ju Mister
267 Ju Siluro
268 Ju Carla Fracci
269 Ju Canistru Sordu
270 Ti sci fattu male? (te sta 'bbonu)
271 Ju sponsor
272 Ju tre secondi
273 Ju non vengo alla Pizzeria